En weer eentje …

Joyce Meyer, eveneens een zeer bekend en goedgebekte evangeliste, heeft haar boodschap van het welvaartsevangelie, genuanceerd. Op Instagram licht ze een en ander toe. Het lijkt erop of er een wind waait – van inzicht en bekering – onder de kopstukken van het welvaartsevangelie en dat de nuance wordt gezocht.

Als tegenwicht op het welvaartsevangelie is er een documentaire gemaakt: American gospel: Christ alone, waar mensen aan het woord zijn die terugkeren of wijzen naar de basis. Hierover later meer want ik (Chandra, red.) ben nog aan het kijken …

Bron van liefde

‘Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?
Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.’ – Jezus (Mattheus 7:3-5).