Anderen over Jezus

‘Jezus heeft een probleem. Als mensen hem vandaag de dag aanbidden is het onderwerp van hun aanbidding waarschijnlijk niet degene die ze denken dat hij is. In de loop der jaren is er een mythische Jezus ontstaan. Hij is gebruikt om mensen en naties te verdelen. Hij heeft geleid tot allesvernietigende oorlogen in naam van religieuze fantasieën. De nalatenschap van liefde die te vinden is in het Nieuwe Testament, is bezoedeld met de ergste soort intolerantie en vooroordelen die Jezus zelf gechoqueerd zouden hebben. Maar het ergste van alles is dat zijn lessen gekidnapt zijn door mensen die haten in naam van de liefde.’ – Deepak Chopra (Bron).

‘Mensen in India vormen zich een beeld van Jezus Christus dat aansluit bij hun eigen cultuur. Voor hindoes krijgt Jezus een plaats tussen de leraren en goden van de eigen religie. Zij herkennen in zijn levensverhaal iets van de wijsheid en de mystiek, die in het hindoe?sme zo centraal staat. Ook christenen in India maken gebruik van de begrippen die het hindoe?sme aanreikt, als zij de betekenis van Christus onder woorden willen brengen. Zo wordt Jezus in ieder geval – voor hindoes ?n christenen – een goeroe, een wijsheidsleraar die met goddelijk gezag spreekt. Maar voor menig hindoedenker en christelijk theoloog is er nog veel meer over hem te zeggen in een Indiaas kader. Zo kan hij als avatara, neerdaling van een godheid, worden beschreven of in verband gebracht worden met het Brahman, de allesomvattende Werkelijkheid.’ – Jan Peter Schouten (Bron).