Familie

De kerk heeft altijd gezegd dat het gezin de hoeksteen is, van de samenleving. En tegenwoordig bij Netflix, zie je hetzelfde: voor je familie mag je alles opofferen!
Maar wat zei Jezus eigenlijk daarover?

‘En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, Zijn moeder en broers stonden buiten en zochten Hem om met Hem te spreken.
Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U om met U te spreken.
Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers?
En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders.
Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.’ – Mattheus 12:46:50 HSV