Christus in Jou

Christus in Mij. Christus in Jou. Waar hebben we het dan over? Over zijn wederkomst in de wereld van vandaag?

…’niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij,’ – Paulus in Galaten 2:20.