Begin een Nieuw Leven

Je kunt nu een Nieuw leven beginnen, en dat hoeft niet meer dan 10 minuten te kosten!

Contact

Chandra:
Een nieuw leven
We lijken ons hele leven ‘opnieuw’ te beginnen als kind al gaan we door verschillende fases van groei, innerlijk en uiterlijk. We leren onze eerste stapjes, om alleen op school te blijven als mama en papa weg zijn en om vriendjes te maken. Weer een fase later kijken we in de spiegel naar een bloem die langzaam opengaat en gaan we ‘stappen’ met vrienden van de middelbare school, het eerste baantje, het eerste zoentje en zo ontwikkelen we ons van student of iemand die graag ‘met zijn handen werkt’ tot een volwassene met een eigen verleden, toekomst, gezin.

De bovenstaande schets is oppervlakkig, maar het zijn wel de ijkpunten van de meeste mensen. Je kan zijn opgegroeid in een veilig thuis met stabiele ouders of juist niet, moest je iedere dag zien te overleven tussen mensen die elkaar de tent uitvochten of misschien geen geld hadden dan wel een bepaalde verslaving niet de baas konden. Helaas groeien kinderen op in heel verschillende scenario’s. De een overleeft schijnbaar moeiteloos iedere crisis en de ander gaat al om bij de minste tegenslag. De een heeft in alles de wind schijnbaar mee, de ander moet voor alles knokken … waar is rechtvaardigheid te vinden in een onrechtvaardige wereld?

Er zijn mensen die zich door therapie best goed staande weten te houden;  ze overleven, een ander slikt wat antidepressiva en weer een ander kan niet wachten tot die fles wijn opengaat. Er zijn mensen die leven voor sport, hun uiterlijk, het kopen van kleding of het helemaal opgaan in gezin of werk. Toch komen de meeste mensen op een keerpunt in hun leven en vragen zich af, ‘Is dit alles?’

Een nieuw leven heeft niets te maken met het aanmeten van een nieuw uiterlijk, een nieuwe baan of partner, of huis. Natuurlijk kunnen die aspecten wel een nieuwe fase in je leven inluiden maar het nieuwe leven waar ik het over heb, is geestelijk van aard. De uitwerking ervan manifesteert zich wel uiterlijk maar heel subtiel al kan je nooit weten hoe dingen verder gaan als je wordt aangeraakt door de liefde van God.

Ben je het zat om in een kringetje rond te draaien of loop je al heel lang vast in een gewoonte, word je achtervolgd door spoken uit het verleden of weet je niet meer hoe het moet met de toekomst?

Dan kan je een nieuw leven beginnen, nu! Het vraagt wel moed en de bereidheid om je, misschien, grote ego opzij te zetten, het vraagt nederigheid en kwetsbaarheid …

Ga naar een stille plek in je huis en doe de deur dicht, ga zitten op een fijne stoel of kniel op de grond (een kussentje onder je knieën is dan wel fijn). En leg alles wat jij in je leven hebt gedaan waar je spijt van hebt voor aan God. Wat dat is: weet alleen jij. Misschien lieg je heel makkelijk, misschien leef je een dubbelleven, of drink je te veel, ben je een dief, een hebberd, een lafaard … het is overigens niet de bedoeling dat je jezelf gaat aanklagen maar dat je oprecht een andere weg wilt inslaan. De weg met Hem. Als je klaar bent, neem je je voor om niet terug te keren naar dat wat je net hebt opgebiecht. Je bent klaar voor een nieuw begin. Je nodigt God uit in je hart, in Jezus Naam.
Hierna kan je je laten dopen in een kerk of door iemand die al gedoopt is en een integer leven leidt met God, Nathan en ik dopen ook mensen. Wacht hier niet te lang mee. De doop symboliseert de kruisiging van Jezus en zijn opstanding. Aan het kruis droeg hij de zonden (dwalingen, fouten) van de mensheid en stierf, drie dagen later stond hij op als teken van nieuw leven. De doop (meestal door onderdompeling maar het kan ook door besprenkeling met water) is een sterven aan je oude zelf en het afwassen van je zonden, als je opstaat uit het water ga je verder met Hem, schoongewassen als een pasgeboren baby. Vergeven, geliefd als een kind van de Allerhoogste.

Betekent dit dat je nu nooit meer problemen zult hebben? Nee. Maar je staat niet meer alleen, je bent een kind van God. Hij helpt je, inspireert je en door Zijn Woord, de Bijbel te lezen, groei je geestelijk. Je zult groeien in begrip, liefde en je geliefd voelen door Hem. Die liefde kan je weer geven aan anderen. Je innerlijke wonden zijn genezen, dus je zult ook anderen kunnen vergeven, loslaten. Je bent een kind wat volop in het licht is gaan staan en daar is geen plaats voor de duisternis. Die duisternis zal je zeker nog tegenkomen, maar de strijd is gestreden en daarom weet je ermee om te gaan. Heb je vragen? Mail me gerust!

Nathan:
Wie wil er geen beter leven, onder leiding van God?
Weet dat God niet alleen een God is van liefde maar ook van rechtvaardigheid. Hij duldt geen liefdeloosheid en oneerlijkheid. Hij komt voor iedereen op die bekeerd is (Hij heeft een plan met ons!). Die onder zijn gezag zijn komen te staan, geheel vrijwillig.
Mensen die liever blijven dromen van en over de wereld, van macht en aanzien behoren de wereldse machten toe, duistere machten, niet Het, wat we God noemen. Want Hij is het licht in de wereld.
Geen land op aarde is zuiver. Geen regering geheel eerlijk. Geen volk geheel oprecht. En het is daarom dat wanneer we leiding zoeken die zuiver is en heilig die niet hier zullen vinden op aarde! Niet bij onze familie, niet bij onze wetenschappers, niet bij onze regering.
Alleen God is geheel heilig in zichzelf.
Maar God wil niet regeren over mensen die enkel zichzelf zoeken en de wereld. Die enkel mooi willen zijn en succes willen hebben. Je kunt misschien denken van jezelf dat je vriendelijk en aardig bent naar andere mensen maar hoe sta je tegenover God, de Heer?…
Daarom zeg ik: Bekeer je!
Zie al je dwalingen onder ogen, biecht deze op aan Hem!
Vraag aan God een nieuwe geest te moge ontvangen.
Laat je dopen, zodat iedereen weet dat je Jezus toebehoort.
Want het is Jezus die voor ons de poort is tot God.
Wie zegt te geloven in Jezus Christus dient ook overeenkomstig zijn leringen te leven die staan beschreven in het Nieuwe Testament, van de Bijbel.
Wie zegt niemand nodig te hebben en geen beroep doet op Gods aanwezigheid en toch gelooft goed te zijn voor anderen, leeft niet in de Waarheid maar is een kind van de wereld.
Wie zegt iemand anders te volgen, bijvoorbeeld de Boeddha, behoort dan ook echt hem te volgen, zijn leringen op waarheid te onderzoeken!….
Je hebt geen meerdere Waarheden naast God. God of de Waarheid is het licht in ons leven.
Jezus sprak: Niet mijn wil geschiede maar de Uwe.
Boeddha sprak: Het nirvana blust het zelf uit. Boeddha predikte een fijngevoeligheid voor alles wat leeft!
Jezus predikte naastenliefde.
Maar naastenliefde of vriendelijkheid behoort geheel ontdaan te zijn van werelds denken en zoeken!
Niet ik kan goed doen. Alleen God is goed.
Verlaat daarom de wereld, keer je rug toe naar het oppervlakkige van deze wereld, en heb God lief boven alles. Zoek geen zelfvervulling.
Geloof jij in Jezus van Nazareth? Beweer je hem in je hart te dragen?… Maar bestudeer je daarbij niet het evangelie en ben je nog niet gedoopt, dan heb je nog enkele belangrijke stappen te gaan!….
Jezus Leeft!