Doop en dan?

‘Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.’*
Wandel met Jezus!…

‘Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen.’*
Haat verdrijft nimmer haat.

‘Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.’* (*1 Johannes 2:6,10,15.)
Wel in de wereld maar niet van de wereld.
Je bent niet het brein maar hebt een brein.
Je hebt geen ziel maar bent een ziel.