Doop

Een Nieuw Leven en de doop!

Als je zegt Jezus te volgen, kun je niet om de doop heen. Ook hij zelf liet zich dopen, zijn discipelen en vervolgens doopten zij zelf ook!
Jezus riep op om opnieuw geboren te worden. Een nieuw leven met God te hebben.
Je keerde je dan bewust af van zaken die jouw relatie met God in de weg staan, zoals:
Stelen en liegen.
Het bezoeken van helderzienden, mediums, astrologen,… e.d. omdat jij voortaan vertrouwt op God en niet op mensen wat jouw toekomst betreft! Je legt immers je leven in Zijn handen, niet waar?
Misschien ben je aan de drugs of ergens anders aan verslaafd, dat jouw geest en je sociale omgang met mensen, je directe omgeving nadelig beïnvloed, of simpelweg jouw gezondheid.

Leg je oude leven af. En laat je dopen.
Maak dit dan ook kenbaar aan je directe omgeving, het is geen geheim. Je schaamt je er ook niet voor!
Je familie kan tegen je doop zijn.
Maar je behoort met de doop en je geloof in Jezus een andere familie toe. Zij die de wil van God zoeken en doen.

Je kunt je overal laten dopen:
in een zwembad, in de zee, in een badkuip,… en aan gebrek aan beter zelfs met een flesje water over je hoofd.
Je kunt je binnen een kerk laten dopen maar ook daar buiten door een gelovige die zelf reeds is gedoopt.
Maak er geen probleem van!
Erken dat je fouten, vergissingen, hebt gemaakt in je leven. Dat je zulk verleden van je af wil spoelen!…
Laat het verleden los.
God vergeeft iedereen die een nieuw leven wil beginnen. Ervaar zijn leiding en liefde voor jou.
Weet, dat alle gelovigen het er over eens zijn: als je Jezus zegt te volgen, dan is de doop onvermijdelijk.

In de Bijbel staat:
‘Daarna ging Jezus met Zijn discipelen naar het Judese land en verbleef daar met hen en doopte.’ …
‘En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

– Niemand hoeft Jezus te volgen. Het is geen ‘moeten’ maar als je zegt voor hem te kiezen in jouw leven, geef daar dan ook blijk van, door zijn uitnodiging – tot een geheel nieuw leven – niet af te wijzen. Anders volg je nog jezelf! Wandelen met hem zegt ook luisteren naar hem. Zijn leringen bestuderen in het Nieuwe Testament. Jezus helpt ons op weg nader te komen tot God.