Jezus!

Nee, ik begin hier niet te schelden. Weet je dat over hem de meeste boeken hier op aarde zijn geschreven? Osho zei, dat hij het meest gesproken had over de Boeddha. Ook JKrishnamurti besteedde graag aandacht aan de Boeddha. Tegenwoordige psychologen vinden de Boeddha volgens mij ook interessanter, nietwaar? Binnen de New Age is Jezus ook belangrijk. En heb je het heel bekende werk Een cursus in wonderen, waar zelfs Patrick Kicken veel aandacht aan heeft besteed met zijn interviews. Van deze cursus wordt gezegd dat ie geïnspireerd is door Jezus!… En als je dat kan accepteren, dat deze cursus misschien dan nog sneller bij jou binnen kan komen!….
In mijn beleving heb je heel veel diverse Jezussen!: 1 – eentje met ballen 2 – eentje zonder ballen 3 – eentje met wonderen 4 – eentje zonder wonderen 5 – eentje als timmerman in Israel 6 – eentje opgeleid in India 7 – eentje als God zelf 8 – eentje als Godgerealiseerde 9 -….
Er zijn mensen die beweren dat Jezus nimmer heeft bestaan, dat hij een regelrechte fantasie is, een verzinsel maar daar zijn de meeste onderzoekers het lekker niet mee eens. Voor mij is hij net als bijvoorbeeld de Boeddha een lichtdrager! Dat betekent voor mij dat hij net als de Boeddha gekomen is tot de kern van de zaak, dat leven heet. Hij kende zichzelf: ‘Hij die alles kent behalve zichzelf, mist alles.’ Deze woorden zijn van Jezus wordt er gezegd in het zogenaamde vijfde evangelie, het evangelie van Thomas, gevonden in een woestijn in de vorige eeuw. Samen met Chandra bezocht ik de plaatsen waarvan gezegd wordt dat daar ook Jezus is geweest. Ikzelf ervoer daarbij niets speciaals, behalve heel veel toeristen, waarvan wij ook enkele waren, nietwaar? Zou ik hem gevolgd hebben als Jood tijdens zijn leven? Dat volgens was niet zonder gevaar. Hij was beslist een rebel, Jezus! Een man die zich niet druk maakte over, zonder gewassen handen aan tafel te gaan. Of aangeraakt te worden door niet-Joden. … Ik houd van Hem. Hij zei: Wie mij heeft gezien heeft God gezien. Volgens Sri Ramana Maharshi zijn God, het Zelf en de guru ook een. Leerlingen die aan de voeten van Maharshi zaten zagen hem als God of God in hem. Ze zagen hem als Gerealiseerd. Maar hij zag hen ook als gerealiseerd, zei hij! Er valt niets te realiseren, te bereiken, je bent er al. Jezus zei niet alleen over zichzelf dat hij het licht was in de wereld maar hij zei dat ook over zijn discipelen. ‘U bent het licht van de wereld.’ – Mattheus 5:14. Komt Hij terug? Volgens mij is Jezus nooit echt van ons heengegaan, gezien alle verhalen (door de eeuwen heen tot op heden) van zijn verschijningen. Zijn wonderbaarlijke genezingen in mensen, waar ook ter wereld. Zelfs moslims raken bekeerd tijdens hun tocht naar Mekka!… In de Koran staat hij ook: Messias, profeet, genezer!… Maar het idee van dat hij God is of Gods zoon wordt nadrukkelijk verworpen!… Maar waar stond (staat) Jezus nu dan werkelijk voor? Iedereen die de moeite neemt om het Nieuwe testament uitvoerig te bestuderen ziet de grote rode lijn daarin! Namelijk: Liefde, onvoorwaardelijke liefde. Vergeving. Naastenliefde. Maar… hij sprak ook veelvuldig over God zelf, zijn Vader! Jouw Vader! ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ – Mattheus 5:16. Helaas heeft de gemeente (kerk) na Jezus van hem een afgod gemaakt en van ons bastaards. Maar als je het evangelie leest weet je beter, kan jij beter weten!